Ae Cứ Xem RỒi Nhận Xét DÙm Mấy E Nó Nha....
Liên Hệ : 0967 15 38 38 - 012 699 11 699Long
D/c 213/2 Khuông Việt - Phú Trung - Tân Phú
1/ Gà Xanh - Gà Nòi Đẻn - Trạng 1,070 Gram
Thành Tích : win 2X

2/ Gà Điều Chân Trắng - Asil Lai Mỹ - Trạng 1,030 Gram
Thành Tích : Zin 100% - Bo Đá : Tương Lai Sáng Chói

3/ Gà Bướm ( Mùa 2) - Gà Việt - Trạng : 860 Gram
Thành Tích : Win 9X ( Đá Khôn Lắm )

4/ Khét Vàng Chân Trắng 2 Cựa Đen - Gà Lai Máu
Trạng : 980 gram - Gà Zin 100%

5/ Gà Xanh - Rừng Lai Mỹ - Trạng : 940 Gram
Thành Tích : Win 2X

6/ Chuối Kẹo - Lai Máu - Trạng 840 Gram ( Dáng Như 1Kg )
Thành Tích : Win 2X

7/ Điều Đỏ Chân Thau - Gà Lai Máu ( Mùa 2 )
Trạng : 890 Gram - Thành Tích : Win 5X

8/ Gà Bông - Lai Mỹ 75% - Trạng 1,1Kg
Thành Tích : Zin 100%

9/ Gà Vàng - Lai Mỹ 75% - Trạng 1,020Kg
Thành Tích: Win 3X

10/ Điều Lao - 3/4 Asil + 1/4 Mỹ - Trạng 1,150 Gram
Thành Tích : Zin 100%