Vừa về được 5 pé Sóc Bay mở mắt tập ăn!! Nhừng nhà chật wa nên nhượng lại cho bạn nào có điều kiện mang về chăm!!
Đang cho ăn Sơri dễ nuôi vô cùng!!!

Giá thanh lý chỉ 400k/pé ( bạn nào múa hết có giá tuyệt vời)
Ai có nhu cầu liên hệ
Minh 0902.983.641
41m Nguyễn quyền , P11, Q8