0969 65 6556__3,5T
096996 2626__3,5T
Sim mới 100% nguyên kít