[TR="class: cms_table"]
[TD]Chipset[/TD]
[TD]NVIDIA
GeForce GT 220[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Memory Type (Kiểu bộ nhớ)[/TD]
[TD]GDDR3[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Memory Size (Dung lượng bộ nhớ)[/TD]
[TD]1024MB[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ)[/TD]
[TD]128-bit[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz)[/TD]
[TD]720[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz)[/TD]
[TD]1600[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]RAMDAC[/TD]
[TD]400MHz[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Max Resolution (Độ phân giải tối đa)[/TD]
[TD]2560 x 1600[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Connectors (Cổng giao tiếp)[/TD]
[TD]• HDMI
• DVI
• VGA (D-sub)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ)[/TD]
[TD]• RoHS compliant
• HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)
• PhysX
• PureVideo HD
• Quantum
• CUDA[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Other features (Tính năng khác)[/TD]
[TD]Microsoft Window7
Windows Vista
OpenGL 3.1® Optimizations
Microsoft® DirectX® 10.1
GigaThread™ Technology[/TD]
[/TR]