Chim nhà đều đang xoáy ổ và đang ấp trứng. Hứng bán nhanh trong 3 ngày cho anh chị em bắt hết chơi hót hay để giống tương lai đều hời...
1 chim hồng Hà Lan hơn 2 tháng lem nhẹ bên má (Cha mẹ chim HL) và 1 ổ 2 con Hồng Việt Nam 2,5 tuần lông tơ đã tự ăn (Không bán lẻ)
Hồng HL thổi tu là trống
Hồng VN thổi tu rõ 1 trống con kia chưa nhìn rõ cho là mái luôn, 1 con lem ngay đỉnh rất đều như bông cúc
Ra nhanh 3tr cho 3 con trong 3 ngày, hết hạn thì giá theo topic cũ sẽ dẫn link bên dưới:
(Giá chưa giảm HL 2,3tr VN 800k) tính ra 3tr9 ---> 3tr (Fixed) (Chim nhà đẻ cha mẹ to đẹp)

Hình ảnh up đầy đủ rõ ràng, anh chị em xem kỹ bắt thì alo, đi làm không có thời gian để tiếp dạng đến xem chim giao lưu nha!

Nhanh gọn lẹ miễn nhắn tin miễn trả giá 090 99 23 888
58B Nguyễn Đình Chiểu Q1

Link Topic chủ

Chim Yến hót _ Update hàng mới
(Chim yến Việt _ VietCanaries)

Clip tham khảo: