Nhận nuôi thú cưng. Gia đình nào có việc phải đi xa, du lịch, công tác... hoặc về quê ăn tết lâu ngày mà không ai giữ và chăm sóc thú cưng. Xin liên hệ chị Hà, số điện thoại 01656647836