bán mxt call free 94k/ tháng Vina
012.7
2222227 = 1221k

Call 0916.
007878 để lấy giá tốt nhất