0978910.910 (Bảy Tám Chín Mười, Chín Mười. "Tiền là 9, Uy Tín là 10"). Đọc một lần là nhớ mãi mãi. Giá 12tr.
Lh: 0909361102 - 0904397577.