Cấu hình như sau :
Bo Mạch : Asus MZN-MX
Bộ xử lý : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, MMX, 3dNow (2CPUs)

Bộ Nhớ : 2Ghz

Đĩa Cứng : 160G Sata

Đĩa Quang : Asus DVD ReWrite

Đồ Họa : 256Mb Tích hợp

Âm Thanh : 2.1 Hight Definition
Mạng : 10/100 Intel
Giao Tiếp : PS2, 4 USB, VGA, RJ45
Case nguồn còn đẹp
Máy đã test kỹ, chạy tốt các úng dụng văn phòng, chơi games
Giá : 1.450.000
Điện thoại : Danh 0903943389