098.770.3456
ĐK - đầu cổ vật 098 - giá 5T9 call sẽ fix nhé. Anh em Bình Định 77 chuẩn lắm đấy.