Như trên vừa mua con này dc 3 tuần còn y nguyên 98% còn box bảo hành còn 23 tháng hoạt động bt do em đua đòi múm sắm xong Naga nên bán lại con này. Giá ra đi là 450k ai cảm thấy dc thì phone 0906.06.36.21 ( gọi vào lúc từ 12h~1h hoặc sau 5h30) hoặc nt vào t/g ko gọi dc