www.linhkienkato.com
PHÂN PHỐI LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI KATO
EMAIL: kimhung_th@yahoo.com
ĐT: 0839 575699 - 0933 33 22 39 ( TỐT )
NGÂN HÀNG vietcombank: 0151000443630. LÊ KIM HÙNG
AGIBANK: 6420205181520. LÊ KIM HÙNG
ĐC: 541/5A NGUYỄN TRI PHƯƠNG P.8 Q10 TP. HCM