1. ADAPTER HP
Adapter Hp 18.5V - 3.5A Đầu vàng GIÁ 205K
Adapter Hp 18.5V - 3.5A Đầu kimGIÁ 205K
Adapter Hp 19V - 4,74A Đầu đạnGIÁ 205k
Adapter Hp 19V - 4,74A Đầu kim GIÁ 215K
2. ADAPTER SONY

Adapter SONY 19.5V - 3.9A GIÁ 190K
Adapter SONY 19.5V - 4,74A GIÁ 200K
3. ADAPTER DELL

Adapter DELL 19.5v - 3.34A GIÁ 230K
Adapter DELL 19.5v - 4,62A GIÁ 235K
4. ADAPTER TOSHIBA

Adapter Toshiba 19V - 3.42A GIÁ 195K
Adapter Toshiba 19V - 3.95A GIÁ 215K
Adapter Toshiba 19V - 4,74A GIÁ 200K
5. ADAPTER ACER

Adapter acer 19V - 3.42A GIÁ 185K
Adapter acer 19V - 4,74A GIÁ 200K
6. ADAPTER ASUS

Adapter Asus 19V - 3.42A GIÁ 185K
Adapter Asus 19V - 4,74A GIÁ 200K
7. ADAPTER SAMSUNG

Adapter Samsung 19V - 3.16A GIÁ 185K
Adapter Samsung 19V - 4,74A GIÁ 200K
8. ADAPTER LENOVO

Adapter Lenovo 19v - 3.42A chân thườngGIÁ 185K
Adapter Lenovo 19v - 4,74A chân thườngGIÁ 205K
Adapter IBM/Lenovo 20v - 4.5A chân kimGIÁ 250K
9. ADAPTER MACBOOK

Adapter Macbook 16.5V - 3.5A(60W) model 2010new 100% giá 1tr
Adapter Macbook 18.5V - 4.5A(85W) model 2010new 100% giá 1tr2
Adapter Macbook Air 24V - 1.875A (45W)new 100% giá 1tr2