093.21.5.2006 = 700n
0932.1.5.2006 = sim chưa kích

liên hệ:0917892186