0949.67.1888 2900K
094.9954.222 800K
0912.963.789 1800K
0945.83.1368 2.500K Trả trước
09.47.45.1368 2.000K Trả trước
Nhanh tay không hết
Liên hệ : 0948925668 or 0947891988
Không mua đừng nói lời cay đắng