sim trả trước
0912.003.003=16 triệu
0983.54.54.54=26 triệu

(phát tài sinh con trai nào)

giá có giảm mạnh