0903400053=3 triệu
thuê bao thứ 54 mobi
0903400054
=3 triệu
thuê bao thứ 55 mobi
giá 5 triệu/1 cặp
giá có giảm