..vietnammobile...chưa kích---gía 3triệu= 3sim
GIÁ CHUẨN MIỄN TRẢ GIÁ
09 23333232

0923 33 35 37

092 3333533
---
099.3222232 = 1t5

liên hệ .09357.01368