cấu hình 1:
main asus 945 full on bo sk 775
ram 1gb buss 800 kingston
hdd 80gb sata
e2160 + fan zin
case nguồn
giá:1500k bộ
cấu hình 2:
main asus G31 full on bo sk 775
ram 1gb buss 800 kingmax
e2180 +fan zin
hdd 80gb sata
case nguồn
giá:1700k
cấu hình 3:
main asus G31 full on bo sk 775
e5200 + fan zin
ram 2gb buss 800 kingmax
hdd 160gb samsung sata
case nguồn
giá:2000k
cấu hình 4:
main asus G31 full on bo sk 775
e5400 +fan zin
ram 2gb buss 800 kingmax
hdd 160gb ss sg sata
case nguồn
giá:2300k
cấu hình 4:
main JW amd sk am 2
amd 5200+
hdd 160gb sg ss sata
ram 2gb buss 800 kingmax
case nguồn
giá:2000k