donald và bạn hữu có 180 cuốn.[liền từ tập1đến 100] và từ 101 trỡ lên là đủ thứ tập không trùng tập nào cả. bán 390k hết 180tập giá quá bèo nhé các bạn.

ĐT;0995669581


lực sikinniku trọn bộ:110k

rockman trọn bộ 90k