Đang ghiền gà peru, mà gà to nặng đô nên cần mua gà peru con từ 1 tháng đổ xuống, gà mới nở tầm 3 4 ngày càng tốt, nếu có trứng thì bao có cồ, đặc biệt cần xem cha mẹ rặc tại nhà, ai có xin liên hệ 01675127019, cho biết giá cả luôn nhé, giá tốt mình mua sll ^^