Coupon game Crysis 3 -->400.000
Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x450.


Hình này mình mượn trên web loại cũa mình chỉ có game crysis 3 thôi nhé
Lh: 0995 009 530
D/c:458 lý thái tổ quận 10 Tp HCM
Nhận ship hàng ra các tỉnh.