0129.8272727
0166.8272727

3500k
Sim đã kích
No fix
Gd trực tiếp ở biên hòa
Hoặc gd toàn quốc

Liên hệ: 0926.299.669