-Hiện tại mình có 1 mỏ hàng mini chuyên hàng những chi tiếc nhỏ trên ĐT và máy tính
-Dù những chi tiếc nhỏ nhất vẫn hàng được nha ae
-Giá ra đi cho e nó là 400k