· Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

· Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;

· Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;
· Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

· Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
· Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
· Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
· Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
· Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
· Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

· Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
· Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Thông tin vê Giấy phép lao động cho người nước ngoài hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hướng dẫn sử dụng dịch vụ một cách chính xác nhất. Phone: 0906.847.588 E-mail: giaypheplaodongnhanh@gmail.com

Hồ sơ, điều kiện đề nghị cấp giấy phép lao động