Được người quen cho 1 con gà Mỹ rặc chuối chân xanh còn tơ chưa đá nay ko chơi gà nữa để lại cho ai Cần đá hay cản mái với giá 2t5 ai Cần lh: nguyên :0909948608