mình cần bán 1 số hamster sóc winter white. 30k/1 em, ai bắt 1 cặp thì 50k nhé. có 5 bé . nếu bắt hết 1 lần thì 120k thôi.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]