Theo Bộ Tài chính (MoF), trong 15 ngày đầu tháng 4 năm 1818, giá xi măng có xu hướng tăng so với cuối tháng 3 trong khi giá thép xây dựng cơ bản vẫn ổn định.


Cụ thể, báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố cho thấy, giá bán lẻ xi măng 15 ngày đầu tháng 04/2018 có xu hướng tăng so với cuối tháng 3 năm 1818; ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung, giá trung bình là 1,15 triệu đồng / tấn; Tại các tỉnh phía Nam, giá bán trung bình là 1.45 triệu đồng / tấn (giá thanh toán trên xe của người mua tại nhà máy).


Đối với thép xây dựng, báo cáo của các doanh nghiệp sản xuất thép cho thấy giá thép xây dựng tại một số nhà máy cơ bản ổn định. Hiện tại, giá bán tại nhà máy thép từ 11.500 - 14.500 đồng / kg (giao tại nhà máy, chưa bao gồm 10% VAT, giảm giá bán).


Giá bán lẻ thép xây dựng tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung dao động ở mức 11.500-14.800 đồng / kg; Tại các tỉnh phía Nam, giá dao động ở mức 11.700-15.200 đồng / kg.

Xem thêm: Giá thép hình, giá thép hộp