PHIẾU GIỮ XE CÓ SẴN

Kích thước: 5cm x 15cm
Chất liêu: Giấy Fort 70
Số lượng: 100 tờ/cuốn
Có đóng số nhảy

BẢNG BÁO GIÁ PHIẾU GIỮ XE CÓ SẴN MỚI NHẤT 2018


0903 181 581 - 0902 770 679
Địa chỉ mua hàng: 1/10/28 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh