UBND Bình Dương vừa cho phép Công ty cổ phần bất động sản đầu tư và phát triển Nam Bình Dương chuyển mục đích sử dụng hơn 5,5 ha đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Tân Long, thị xã Tân Uyên.


Cụ thể, UBND Bình Dương cho phép Công ty Nam Bình Dương được sử dụng khu đất có tổng diện tích 55.264m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở Tân Long tại phường Uyên Hưng có vị trí tiếp giáp khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng.

>>> XEM THÊM: Thông tin các dự án bất động sản đang được chào đón nhất năm 2018 - Đầu tư ngay sinh lời dài lâu
Nguồn gốc khu đất có từ việc UBND thu hồi 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 hộ gia đình và chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm của hộ Nguyễn Công Trúc.
UBND Bình Dương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 53.509,9m2, trong đó gồm 1.218m2 đất trong cây lâu năm và 52.291,9m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
Đối với phần diện tích 1.754,1m2 đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang lộ giới thì việc quản lý, sử dụng được thực hiện theo các quy định về hành lang an toàn đường bộ.