Điểm khác nhau sáng chế và giải pháp hữu ích

Sáng chế là gì? Giải pháp hữu ích là gì? Hai đối tượng này có gì khác nhau? Luật Á Châu sẽ giải đáp những thắc mắc này của bạn
XEM THÊM : dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ
1.Giống nhau

Cả hai sáng chế và giải pháp hữu ích đều là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên;
Tuy nhiên, sáng chế đòi hỏi phải có tính sáng tạo, điều này không được yêu cầu ở giải pháp hữu ích, qua đó có thể thấy được không phải ai cũng có thể sáng tạo ra sáng chế, mà đòi hỏi ở người sáng tạo phải có một trình độ và kỹ năng thuộc lĩnh vực kỹ thuật tương ứng ở mức cao hơn so với thông thường.
2. Khác nhau

- Về điều kiện bảo hộ:

Sáng chế được bảo hộ phải đáp ứng ba tiêu chí: Có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.
Còn đối với giải pháp hữu ích thì chỉ cần đáp ứng có hai tiêu chí để được bảo hộ đó là: Có tính mới, có khả năng áp dụng công nghiệp.

ACHAULAW
-Thời hiệu bảo hộ độc quyền:

Sáng chế được bảo hộ trong vòng 20 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. Đối với giải pháp hữu ích được bảo hộ trong thời gian 10 năm.
Với kiều kiện bảo hộ đơn giản hơn như trên, đơn đăng ký giải pháp hữu ích thường có khả năng cấp văn bằng bảo hộ cao hơn so với đơn đăng ký sáng chế;
Tuy nhiên, việc lựa chọn đăng ký một giải pháp kỹ thuật là sáng chế hay giải pháp hữu ích tùy thuộc phần lớn vào trình độ sáng tạo cũng như số lượng các giải pháp kỹ thuật có được trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.
Một đặc quyền dành cho chủ đơn là trường hợp đơn đăng ký sáng chế không đáp ứng tính sáng tạo thì chủ đơn có thể chủ động chuyển thành đơn đăng ký giải pháp hữu ích để được cấp văn bằng bảo hộ.

ACHAULAW
Trên đây là Phân biệt sáng chế và giải pháp hữu ích. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU

Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Email : dkdn.luatachau@gmail.com

Bài viết tham khảo:
Logo không được bảo hộ khi nào?
Trình tự bảo hộ bố trí thiết kế theo luật định
Điều kiện bảo hộ bố trí thiết kế
Tranh chấp nhãn hiệu
1.Giống nhau

Cả hai sáng chế và giải pháp hữu ích đều là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên;
Tuy nhiên, sáng chế đòi hỏi phải có tính sáng tạo, điều này không được yêu cầu ở giải pháp hữu ích, qua đó có thể thấy được không phải ai cũng có thể sáng tạo ra sáng chế, mà đòi hỏi ở người sáng tạo phải có một trình độ và kỹ năng thuộc lĩnh vực kỹ thuật tương ứng ở mức cao hơn so với thông thường.
2. Khác nhau

- Về điều kiện bảo hộ:

Sáng chế được bảo hộ phải đáp ứng ba tiêu chí: Có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.
Còn đối với giải pháp hữu ích thì chỉ cần đáp ứng có hai tiêu chí để được bảo hộ đó là: Có tính mới, có khả năng áp dụng công nghiệp.

ACHAULAW
-Thời hiệu bảo hộ độc quyền:

Sáng chế được bảo hộ trong vòng 20 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. Đối với giải pháp hữu ích được bảo hộ trong thời gian 10 năm.
Với kiều kiện bảo hộ đơn giản hơn như trên, đơn đăng ký giải pháp hữu ích thường có khả năng cấp văn bằng bảo hộ cao hơn so với đơn đăng ký sáng chế;
Tuy nhiên, việc lựa chọn đăng ký một giải pháp kỹ thuật là sáng chế hay giải pháp hữu ích tùy thuộc phần lớn vào trình độ sáng tạo cũng như số lượng các giải pháp kỹ thuật có được trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.
Một đặc quyền dành cho chủ đơn là trường hợp đơn đăng ký sáng chế không đáp ứng tính sáng tạo thì chủ đơn có thể chủ động chuyển thành đơn đăng ký giải pháp hữu ích để được cấp văn bằng bảo hộ.

ACHAULAW
Trên đây là Phân biệt sáng chế và giải pháp hữu ích. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU

Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Email : dkdn.luatachau@gmail.com

Bài viết tham khảo:
Logo không được bảo hộ khi nào?
Trình tự bảo hộ bố trí thiết kế theo luật định
Điều kiện bảo hộ bố trí thiết kế
Tranh chấp nhãn hiệu