tình hình là dư dùng nên bán 2 bộ đèn studio MT750 bao gồm: 2 đèn, 2 chân, 2 softbox 50x70 -> tổng cộng 2.000.000
Mọi người có nhu cầu liên hệ: Toàn 0907 322 446, Nhắn tin hay trã giá thoải mái, hợp lý mình bán luôn..