Hermoso chuyên hàng Thái xách tay quần áo cho nam và nữ, giá tốt lắm đó!
Các bạn vào trang bên dưới xem hàng và ủng hộ nhe.
https://www.facebook.com/pages/Hermoso/463259190418506
Liên hệ: thao.mai.le@gmail.com hoặc 0907710397