sim nguyên kít fulltime

0962.333352

giá chuẩn cho ae
liên hệ 0935440044