Như tiêu đề mình cần mua 1 e mái tre lai hoặc nòi đẻn gần rớt hột về cản gà bậy bạ chơi.... tiền thì k có nhiều cho lên ae nào có để giá mềm mềm chút xíu... tại cũng là dân đi làm thuê thôi...
Ai có lh 01653000675
Ace gé ngang cho xin chữ up nha.. thanks ace nhìu