sim nguyên zin - để đến khi nào viettel giải tán thì vứt đi :">

096.92.94.000 kit0d

0966.438.000 kit0d
0966.930.444 kit0d
0969.650.444 kit0d
0969.477.444 kit0d
0966.902.444 kit0d
0968.180.444 kit115
0962.519.444 kit115
0963.697.444 kit115
0963.873.444 kit115
0962.149.444 kit115
0962.063.444 kit115
0962.967.444 kit115
0968.827.444 kit115
0962.316.444 kit115

giá đi cả lô: 265k x 15 sim =? ( calculator ) )