mình có cuốn " Truyện đôi valentine " trong seri " hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi " cần bán.
bạn nào có "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi I" hoặc "Say nắng" đổi mình cũng được.
tình trạng mới mua chưa đọc.
giá: 40k.