CÒN 1 SỐ RAM VÀ HDD THÁO MÁY THANH LÝ HẾT CHO ANH EM CẦN
RAM 2G/667 KINGSTON GIÁ 350K SL 01
RAM 2G/800 KINGSTON GIÁ 380K SL 01
RAM 2G/800 RC MEMORY GIÁ 350K SL 01
RAM 1G/800 RAMAXRL GIÁ 180K SL 02
RAM 512/333 NANYA GIÁ 120K
RAM 512/533-667 GIÁ 70K
HDD HITACHI 250 5400RPM SATA 3.0Gb/S GIÁ 750K
HDD SEAGATE 160G 5400RPM GIÁ 600K
LH SIGN NHA
THANK ALL
HDD FUJITSU 250G 5400RPM GIÁ 720K
HDD FUJITSU 40G ATA GIÁ 300K
BH 1 THÁNG HẾT NHÉ ANH EM