[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl68 c29, colspan: 4, align: center"]Bảng Giá Trọn Gói Album Cưới LONG THOA[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl69, colspan: 4"]Bảng giá áp dụng từ T1-2013 đến T5-2013 *QUÝ KHÁCH ĐƯỢC CHỤP NGOẠI CẢNH TẠI TP MỚI BÌNH DƯƠNG hoặcECOLAKS MỸ PHƯỚC*[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl70, colspan: 2"]1.Gói 1:Giá 3.200.000đ gồm:[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl70, colspan: 2"]2.Gói 2:Giá 3.700.000đ gồm:[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl71, colspan: 2"]vChụp Album:[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl72, colspan: 2"]vChụp Album:[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl73, colspan: 2"]1 Album hình 20x30 cm (30 trang)[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl74, colspan: 2"]1 Album hình 30x30 cm (30 trang)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl66, colspan: 4"]* Cô dâu :[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl67, colspan: 4"]_ Trang điểm: Làm tóc , thay đổi kiểu , thay đổi trang trí theo mỗi kiểu tóc[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl67, colspan: 4"]_ Mặc 5 bộ đồ gồm: áo cưới trắng màu tùy thích, soiree đuôi dài, áo dài truyền thống.[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl67, colspan: 3"]Trang sức và các phụ kiện kèm theo cùng bộ theo kiểu áo.[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl75"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl67, colspan: 4"]_ Thợ chăm sóc trong suốt quá trình chụp.[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl66, colspan: 4"]* Chú rể :[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl67, colspan: 4"]_ Trang điểm, làm tóc phù hợp khuôn mặt.[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl67, colspan: 4"]_ Mặc 2 bộ đồ veston (đen, trắng hoặc kem, chọn tuỳ ý).[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl67, colspan: 4"]_ Mặc những trang phục truyền thống khác (áo dài khăn đống.v.v.v).[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl75"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl76, colspan: 2"]vTrong ngày cưới: Tặng[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl76, colspan: 2"]vTrong ngày cưới: Tặng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl65"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl77, colspan: 2"]2 Áo cưới(soiree) tự chọn (1 trắng,1 màu).[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl74, colspan: 2"]2 Aó cưới(soiree) tự chọn (1 trắng,1 màu).[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl73, colspan: 2"]2 Bộ Vest nam.[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl74, colspan: 2"]2 Bộ Vest nam.[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl73, colspan: 2"]1 Lần trang điểm đãi tiệc .[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl74, colspan: 2"]1 Lần trang điểm đãi tiệc .[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl78, colspan: 2"]1 tấm 60x90cm ép gỗ+ 1 tấm 30x40cm ép gỗ[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl78, colspan: 2"]1 tấm 60x90cm ép gỗ+ 1 tấm 30x40cm ép gỗ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl78, colspan: 2"]2 DVD live show album quý khách.[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl78, colspan: 2"]2 DVD live show album quý khách.[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table"]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl78, colspan: 2"]1 bộ hình gốc album hoàn thành.[/TD]
[TD="class: cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_ xl78, colspan: 2"]1 bộ hình gốc album hoàn thành.[/TD]
[/TR]