016.55.900000 - 2t5 (đk - sang tên toàn quốc)
0966.03.00.03 - 1t (nk)
chỉ nhận chốt
ai quan tâm lh: 01638.222.444 - 0988999077