bán mxt call free 94k/ tháng Vina
0127.9999969
= 999k
01.246.
888885 = 300k

Call 0916.
007878 - 01299.336699 để lấy giá tốt nhất