Phá giá nhanh cho a e nhanh tay
0909.61.4999


Sim mới, nguyên kít, chưa kích hoạt

Giá: 2,99 triệu -> Đã fix

Trả giá, mặc cả vui lòng không liên hệ.