BÁN 5 TRỐNG TRE LAI 4 MÁI LAI
1. GÀ tre điều lai máu peru ,nặng 1ki 250g chân xanh đen 2 hàng trơn nhỏ cao hậu độ đẹp, gà 10 tháng chậm cựa , lối đá nạp lùa miệng lông bo lớn xâu chân , gà mới chưa xuống lông , nết dử , ( anh em nào thích thì alo giá bình dân)


2. gà điều vàng bông lai , nặng gần 1 kí 200g hình như 1,5 kí, chân vàng 2 hàng trơn vuông 8 móng đen cao gà , gà hơn 11 tháng , lối đá canh nạp nhanh miệng lông bo lớn , khôn gà , bổn bến tre , gà mới chưa xuống lông giá : 800k

3 . gà tre chuối gấm lai , mồng đâu 3 lai chỉ thiên , nặng 8,5 lạng max 9 lạng , chân xanh chân trái có phủ địa , đọc biên 2 chân , gà gần 11 tháng , lối đá nạp lùa miệng lông nhanh ,bo lớn , gà mới chưa xuống lông giá : 800k
4. gà điều lai , chân trắng 2 háng trơn vải mỏng thắc , nặng gần 1 ki 300 gam , gà 10 tháng , nết dử , lối đá canh nạp lùa miệng lông po lớn , gà mới chưa xuống lông ( bổn hay) giá : 750k
5. gà tre lai máu , xám khét chân vàng vuống vải khô 2 hàng trơn hậu độ đẹp , gà gần 12 tháng , nết đá , canh nạp xâu chân bo lớn miệng lông , gà mới chưa xuống lông ( bổn bến tre ) giá : 800k
6. gà mái tre lai mỉ 50 , nặng 7,5 lạng mía tơ gần chịu trống , chân nhỏ cao 2 hàng trơn giá ; 500k

7. mái tre lai máu khét chân xanh , nặng 7,5 lạng đả đẻ lứa so , giá : 350k8. gà mái rừng lai , nặng 7,5 lạng chân xanh 2 hàng trơn , đẻ đẻ lứa đầu giá : 350k
9.gà mái tre lai xám chân vàn điểm nhỏ cao , mái tơ nặng 8 lạng giá 400kĐÂY LÀ GIÁ BÁN MONG ANH EM ĐỪNG TRẢ GIÁ CẢM ƠN
ĐC: NHÀ MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1A CÁCH CẦU VƯỢT AN SƯƠNG 350M VỀ HƯỚNG MIỀN TÂY GẶP A7 , ĐT: 0909261269