Thanh lý quần áo 2Hand Korea,Janpan.....
Địa điểm Freeship: Ngã 4 Phú Nhuận,Chợ Bà Chiểu.
Những địa điểm còn lại giá thảo thuận hoặc tiện đường mình sẽ freeship
Yahoo: eva.shop
Điện thoại: 0946362977
Lưu ý:Hàng mua rồi miễn đổi hoặc trả.Vui lòng kiểm tra trước khi nhận hàng.

MS 01 áo croptop USA New 100% 80k

MS 02
MS 03
MS 04
MS 05
MS 06
MS 07
MS 08
MS 09
MS 10
MS 11
MS 12
MS 13
MS 14
MS 15
MS 16
MS 17
MS 18
MS 19
MS 20
MS 21
MS 22
MS 23
MS 24
MS 25
MS 26
MS 27
MS 28
MS 29
MS 30
MS 31
MS 32
MS 33
MS 34
MS 35
hang up date lien tuc, thanks cac tinh ui da xem tin