Mình ở TP HCM đang cần mua trọn bộ Chie cô bé hạt tiêu. Sách phải đủ bộ, chất lượng trên 90% và không bị mất trang hay rách rời.

Ai cần bán xin vui lòng gửi SMS hoặc gọi vào số 0908 30 36 36

Thanks!