ae trên ssc có ai có sô
0902041989
0973.17.07.89

ai có liên hệ : 0974146606