CÔNG TY TNHH TM DV LÂM GIA PHÚ

* Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
* Địa chỉ website:http://lamgiaphu.com
* Địa chỉ website:http://thietbivancongnghiep.mov.mn
** LGP Trading co., Ltd: là 1 trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh kiện, phụ kiện thay thế nhà xưởng, là nhà phân phối thiết bị tự động hóa hàng đầu tại Việt Nam.
Rossi là một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất châu Âu để sản xuất và kinh doanh, giảm thiểu số, motor giảm tốc và động cơ điện.
Rossi luôn đặt mục tiêu đi trước một bước trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm mà cung cấp một độ tin cậy tuyệt đối và trong việc phát triển các thông số kỹ thuật cho vô số các ứng dụng khác nhau. Đối với Rossi, chất lượng, liên tục đầu tư và nghiên cứu có hệ thống vào các giải pháp mới đã luôn luôn cung cấp tập trung chủ yếu cho doanh nghiệp.
Trong 60 năm qua Rossi thường là công ty đầu tiên áp dụng các giải pháp - như lắp phổ quát và xây dựng mô-đun lên được phân loại của các thành phần - có sau này trở thành chuẩn mực cho thị trường cũng là một yếu tố cơ bản của quyền lực lĩnh vực truyền tải điện.
Gearmotors
Gear Reducers
Electric motors
Planetary Gear units
Motion Control
MR 2IV 50 - 63 A 6 Rossi gearmotors
MR 2IV 50 - 63 A 6 Rossi Vietnam Distributor
MR 2IV 40 - 63 A 6 http://lamgiaphu.com/
MR 2IV 50 - 63 A 6 Ms Na - 090 664 0828
MR 2IV 40 - 63 A 6 Rossi gearmotors
MR 2IV 50 - 63 A 6 Rossi Vietnam Distributor
MR IV 50 - 63 A 6 http://lamgiaphu.com/
MR 2IV 40 - 63 A 6 Ms Na - 090 664 0828
MR IV 40 - 63 A 6 Rossi gearmotors
MR 2IV 50 - 63 A 6 Rossi Vietnam Distributor
MR IV 50 - 63 A 6 http://lamgiaphu.com/
MR 2IV 40 - 63 A 6 Ms Na - 090 664 0828
MR IV 40 - 63 A 6 Rossi gearmotors
MR IV 50 - 63 A 6 Rossi Vietnam Distributor
MR 2IV 40 - 63 A 6 http://lamgiaphu.com/
MR IV 40 - 63 A 6 Ms Na - 090 664 0828
MR IV 50 - 63 A 6 Rossi gearmotors
MR IV 32 - 63 A 6 Rossi Vietnam Distributor
MR IV 40 - 63 A 6 http://lamgiaphu.com/
MR IV 32 - 63 A 6 Ms Na- 090 664 0828
MR IV 40 - 63 A 6 Rossi gearmotors
MR IV 32 - 63 A 6 Rossi Vietnam Distributor
MR V 40 - 63 A 6 http://lamgiaphu.com/
MR IV 32 - 63 A 6 Ms Na - 090 664 0828
MR V 32 - 63 A 6 Rossi gearmotors
MR V 40 - 63 A 6 Rossi Vietnam Distributor
MR IV 32 - 63 A 6 http://lamgiaphu.com/
MR V 32 - 63 A 6 Ms Na - 090 664 0828
MR V 32 - 63 A 6 Rossi gearmotors
MR V 32 - 63 A 6 Rossi Vietnam Distributor
MR 2IV 50 - 63 B 6 http://lamgiaphu.com/
MR 2IV 50 - 63 A 4 Ms Na - 090 664 0828
MR 2IV 50 - 63 B 6 Rossi gearmotors
MR 2IV 50 - 63 A 4 Rossi Vietnam Distributor
MR 2IV 50 - 63 B 6 http://lamgiaphu.com/
MR IV 50 - 63 B 6 Ms Na - 090 664 0828
MR 2IV 40 - 63 A 4 Rossi gearmotors
MR 2IV 50 - 63 A 4 Rossi Vietnam Distributor
MR IV 50 - 63 B 6 http://lamgiaphu.com/
MR 2IV 40 - 63 A 4 Ms Na - 090 664 0828
MR IV 40 - 63 B 6 Rossi gearmotors
MR 2IV 50 - 63 A 4 Rossi Vietnam Distributor
MR IV 50 - 63 A 463 http://lamgiaphu.com/
MR IV 50 - 63 B 6 Ms Na - 090 664 0828
MR 2IV 40 - 63 A 4 Rossi gearmotors
MR IV 40 - 63 A 4 Rossi Vietnam Distributor
MR IV 40 - 63 B 6 http://lamgiaphu.com/
MR 2IV 50 - 63 A 4 Ms Na - 090 664 0828
MR IV 50 - 63 A 4 Rossi gearmotors
MR IV 50 - 63 B 6 Rossi Vietnam Distributor
MR 2IV 40 - 63 A 4 http://lamgiaphu.com/
MR IV 40 - 63 A 4 Ms Na - 090 664 0828
MR IV 40 - 63 B 6 Rossi gearmotors
MR IV 50 - 63 A 4 Rossi Vietnam Distributor
MR IV 32 - 63 B 6 http://lamgiaphu.com/
MR IV 40 - 63 A 4 Ms Na - 090 664 0828
MR IV 32 - 63 A 4 Rossi gearmotors
MR IV 32 - 63 B 6 Rossi Vietnam Distributor
MR V 40 - 63 B 6 http://lamgiaphu.com/
MR V 50 - 63 B 6 Ms Na - 090 664 0828
MR IV 32 - 63 A 4 Rossi gearmotors
MR IV 40 - 63 A 4 Rossi Vietnam Distributor
MR IV 32 - 63 B 6 http://lamgiaphu.com/
HB3 80 B 2 Ms Na - 090 664 0828
HB3 80 C 2 Rossi gearmotors
HB3 90 S 2 Rossi Vietnam Distributor
HB3 90 LA 2 http://lamgiaphu.com/
HB3 100 LA 2 Ms Na - 090 664 0828
HB3 112 M 2 Rossi gearmotors
HB3 132 S 2 Rossi Vietnam Distributor
HB3 132 SC 2 http://lamgiaphu.com/
HB 63 A 4 1 Ms Na - 090 664 0828
HB 63 B 4 Rossi gearmotors
HB 63 C 4 Rossi Vietnam Distributor
HB 71 A 4 http://lamgiaphu.com/
HB 71 B 4 Ms Na - 090 664 0828
HB 71 C 4 Rossi gearmotors
HB 71 D 4 Rossi Vietnam Distributor
HB 80 A 4 http://lamgiaphu.com/
HB2 80 B 4 Ms Na - 090 664 0828
HB 80 C 4 Rossi gearmotors
HB2 90 S 4 Rossi Vietnam Distributor
HB2 90 L 4 http://lamgiaphu.com/
HB 90 LB 4 Ms Na - 090 664 0828
HB 90 LC 4 Rossi gearmotors
HB2 100 LA 4 Rossi Vietnam Distributor
HB2 100 LB 4 http://lamgiaphu.com/
HB2 112 M 4 Ms Na - 090 664 0828
HB 112 MC 4 Rossi gearmotors
HB2 132 S 4 Rossi Vietnam Distributor
HB2 132 M 4 http://lamgiaphu.com/
HB2 132 MB 4 Ms Na - 090 664 0828
HB 132 MC 4 Rossi gearmotors
HB 160 SC 4 Rossi Vietnam Distributor
HB2 160 M 4 http://lamgiaphu.com/
HB2 160 L 4 Ms Na - 090 664 0828
HB2 180 M 4 Rossi gearmotors
HB2 180 L 4 Rossi Vietnam Distributor
HB2 200 L 4 http://lamgiaphu.com/
HB2 225 S 4 Ms Na - 090 664 0828
HB2 225 M 4 Rossi gearmotors
HB2 250 M 4 Rossi Vietnam Distributor
HB2 280 S 4 http://lamgiaphu.com/
HB2 280 M 4 Ms Na - 090 664 0828
HB3 90 S 4 Rossi gearmotors
HB3 90 L 4 Rossi Vietnam Distributor
HB3 100 LA 4 http://lamgiaphu.com/
HB3 100 LB 4 Ms Na - 090 664 0828
HB3 112 M 4 Rossi gearmotors
HB3 132 S 4 Rossi Vietnam Distributor
HB3 132 MB 4 http://lamgiaphu.com/
HB3 132 MA 2 Ms Na - 090 664 0828
HB 63 A 6 Rossi gearmotors
HB 63 B 6 Rossi Vietnam Distributor
HB 63 C 6 http://lamgiaphu.com/
HB 71 A 6 Ms Na - 090 664 0828
HB 71 B 6 Rossi gearmotors
HB 71 C 6 Rossi Vietnam Distributor
HB 80 A 6 http://lamgiaphu.com/
HB 80 B 6 Ms Na - 090 664 0828
HB 80 C 6 Rossi gearmotors
HB2 90 S 6 Rossi Vietnam Distributor
HB2 90 L 6 http://lamgiaphu.com/
HB 90 LC 6 Ms Na - 090 664 0828
HB2 100 LA 6 Rossi gearmotors
HB 100 LB 6 Rossi Vietnam Distributor
HB2 112 M 6 http://lamgiaphu.com/
HB 112 MC 6 Ms Na- 090 664 0828
HB2 132 S 6 Rossi gearmotors
HB2 132 M 6 Rossi Vietnam Distributor
HB2 132 MB 6 http://lamgiaphu.com/
HB 132 MC 6 Ms Na - 090 664 0828
HB 160 SC 6 Rossi gearmotors
HB2 160 M 6 Rossi Vietnam Distributor
HB2 160 L 6 http://lamgiaphu.com/
HB2 180 L 6 Ms Na - 090 664 0828
HB2 200 LR 6 Rossi gearmotors
HB2 200 L 6 Rossi Vietnam Distributor
HB2 225 M 6 http://lamgiaphu.com/
HB2 250 M 6 Ms Na - 090 664 0828
HB2 280 S 6 Rossi gearmotors
HB2 280 M 6 Rossi Vietnam Distributor
HB3 90 L 6 http://lamgiaphu.com/
HB3 100 LA 6 Ms Na - 090 664 0828
HB3 112 M 6 Rossi gearmotors
HB3 132 S 6 Rossi Vietnam Distributor
HB3 132 M 6 http://lamgiaphu.com/
HB3 132 MB 6 Ms Na - 090 664 0828
PUMPS PARTS, P/N : SIGHT GLASS, OIL, MATERIAL: ALUMINIUM, P/N: HEN2712030,
DRAWING NUMBER: CSD-06HY0636, ITEM POSITION NUMBER: 3858
MNF: FLOWSERVE PUMP DIVISION,
EQUIPMENT: PUMP
EQUIPMENT MODEL: 06HY0636
BRAND NAME: ROSSI
PUMP PARTS ; PART NAME : SIGHT GLASS,OIL ; MATERIAL : ALUMINIUM ; PART NUMBER : HEN2712030 ; DRAWING NUMBER : CSD-06HY0636 ; ITEM POSITION NUMBER : 3858 ; EQUIPMENT : PUMP ; EQUIPMENT MODEL : 06HY0636 ;
P/N: MR-3I-100UC2A
ROSSI - Made in Italy
Parallel shaft gear reducer Cat. H02
R 3I 500 UP1D / 28.7
Mounting position B3
Fan cooling pos. 2
High input speed (min-1) = 1450
Parallel shaft gear reducer Cat. H02
R 3I 400 UP1D / 31.6
Mounting position B3
Cooling with 2 fans .
Input speed (min-1) = 1400
Rossi (Made in Italy)
Bevel helical gearmotor catalog G
MR ICI 50 UO3A - 19x200 - 48.9
Mounting position B3
Coupled with motor
Motor catalogue TX11(Erp)
HB 80A 4 230.400-50 B5
Pn ( kW ) = 0.55
Hollow Output Shaft Dia. 24mm
Rossi (Made in Italy)
Brake motor catalogue TX11(Erp)
HBZ 132M 4 230.400-50 B5
Pn ( kW ) = 7.5
Insulation class H .
Additional winding impregnation (SP)
Axial independ.cooling fan (V) .
Thermistor-type thermal probes (limit value 150 °C) (T15)
Hand lever for manual release with automatic return (L)
Efficiency class energy IE1
Model: Worm gear reducer Cat. A04
R V 50 UO3A / 20
Input speed n1 = 280 - 1800 min-1
Mounting position B3-B8
Coaxial gearmotor Cat. E04
MR 3I 100 UC2A - 100LB 4 - B5 / 37.6
Transmission ratio i = 37.2
Mounting position B3 .
Viton seal rings on high-low speed shaft
Low speed shaft double seal
Metal plugs ; filler plug with filter and breather
ATEX design II 3G D c,k 135° ( T4 )
coupled with motor
ATEX II 3 GD Ex nA IIB T4 Gc+ Ex tc IIIC T110°C Dc
Carpanelli ME 100LB 4 230.400 B5
P1= 3kW
Rossi
Coaxial gearmotor Cat. E04
MR 3I 100 UC2A - 100LB 4 ... B5 / 37.6
Without motor
Transmission ratio i = 37.2
Mounting position B3 .
Động cơ Rossi ứng dụng vào ngành, khai khoáng, sắt thép, chế biến thực phẩm , chế biến gỗ, hoá chất Với đặc thù là môi trường hoá chất (môi trường Axit, hoá chất ăn mòn) như: Chế Biến Cao Su, Xử Lý Hoá Chất, Dược Phẩm Mỹ Phẩm, Ngành Dầu Khí… nên Rossi dã chế tạo ra nhóm sản phẩm có giá cả và chất lượng phù hợp với từng ngành.Đặc biệt đảm bảo về hiệu suất phục vụ và độ bền cơ học.
Hãy liên hệ với công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú để được hỗ trợ giá tốt nhất cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Động cơ Rossi.

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!
* Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú
* Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất:
- Mobi phone: 090.664.0828 - Bạch Thị Ri Na
- Email:cuong@lamgiaphu.com
- Skype: info_500951
* Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh
* Đặt uy tín lên hàng đầu