Em order cho em chơi và dư ra mấy cuộn film 120 như hình
Kodak Ektar 100 - World's Finest Grain
Giá: 140k/cuộn - 650K/pack cho 5 cuộn
Date: 09/2014
Liên hệ: Sơn - 0985641088 - vui lòng ko nhắn tin trả giá ạ