lô sim tài khoản cao 1500k/8s - tất cả sim nk hết - chỉ nhận chốt - mua lẻ call - liên hệ chữ ký

0969.581.113 (tk 200k)
096.900090.1 (tk 150k)
096.900090.2 (tk 150k)
096.900090.3 (tk 150k)
096.900090.4 (tk 150k)
096.900090.5 (tk 150k)
096.900090.7 (tk 150k)
096.900090.8 (tk 150k)


mấy sim còi thanh lí hết ạ - chỉ nhận chốt - lh chữ ký

016.559.00000 – 2500k
0966.03.00.03 – 1000k
0969.426.428 – 700k
012.99.333.789 – 500k
0969.000.171 – 400k
0966.030.001 – 350k
0966.030.005 – 350k
0966.030.006 – 450k
0966.030.008 – 450k
0966.030.009 – 450k