E tìm 10s 3mạng chính đuôi x79(x+1)79 ae nào có cho e xin số và giá yêu ạ. Thank ae